Chuyển tới nội dung
Home » Mẫu Quyết Định Giải Thể Văn Phòng Đại Diện: Hướng Dẫn Và Mẹo

Mẫu Quyết Định Giải Thể Văn Phòng Đại Diện: Hướng Dẫn Và Mẹo

 • bởi
Thủ Tục Giải Thể Văn Phòng Đại Diện - Luật Hồng Phúc

Mẫu Quyết Định Giải Thể Văn Phòng Đại Diện: Hướng Dẫn Và Mẹo

Hướng Dẫn Bạn Cách Soạn Hồ Sơ Giải Thể Văn Phòng Đại Diện Dành Cho Công Ty Cổ Phần | Pháp Lý Dohico.

Keywords searched by users: mẫu quyết định giải thể văn phòng đại diện Mẫu quyết định giải THE phòng ban trong công ty, Mẫu biên bản họp giải THE văn phòng đại diện, Tại mẫu quyết định giải the chi nhánh, Mẫu quyết định giải the địa điểm kinh doanh, Mẫu quyết định giải The doanh nghiệp, Mẫu hồ sơ giải the chi nhánh, thông báo giải thể chi nhánh;, Biên bản họp chấm dứt hoạt động chi nhánh

Mẫu Quyết Định Giải Thể Văn Phòng Đại Diện

Mẫu Quyết Định Giải Thể Văn Phòng Đại Diện: Hướng Dẫn Chi Tiết và Câu Hỏi Thường Gặp

Một quyết định giải thể văn phòng đại diện là một văn bản quan trọng khi một công ty quyết định chấm dứt hoạt động của một văn phòng đại diện đã thành lập trước đó. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết về mẫu quyết định giải thể văn phòng đại diện, cung cấp hướng dẫn cụ thể và trả lời các câu hỏi thường gặp liên quan đến chủ đề này.

I. Mẫu Quyết Định Giải Thể Văn Phòng Đại Diện

Một quyết định giải thể văn phòng đại diện thường bao gồm các thông tin quan trọng về việc giải thể văn phòng đại diện, bao gồm:

 1. Thông tin về Công Ty: Bao gồm tên công ty và địa chỉ đăng ký của công ty.

 2. Thông Tin Về Văn Phòng Đại Diện: Nơi chú thích tên và địa chỉ của văn phòng đại diện cần giải thể.

 3. Lý Do Giải Thể: Quyết định cần ghi rõ lý do giải thể văn phòng đại diện. Các lý do thông thường có thể là do công ty không còn nhu cầu sử dụng văn phòng đại diện này hoặc do các vấn đề kinh tế khác.

 4. Ngày Hiệu Lực: Quyết định nêu rõ ngày mà việc giải thể văn phòng đại diện sẽ có hiệu lực.

 5. Ký Tên và Dấu Công Ty: Quyết định cần có chữ ký của người đại diện pháp luật của công ty và dấu công ty để xác nhận tính chính thức của văn bản.

 6. Phụ Lục (nếu cần): Nếu có các tài liệu khác đi kèm, chẳng hạn như biên bản họp hội đồng quản trị về quyết định giải thể, chúng cũng cần được đính kèm.

II. Hướng Dẫn Cụ Thể

1. Lý Do Giải Thể

Lý do giải thể văn phòng đại diện có thể rất đa dạng, nhưng nó phải được xác định rõ trong quyết định. Các công ty có thể quyết định giải thể văn phòng đại diện vì:

 • Không còn nhu cầu sử dụng văn phòng đại diện này.
 • Văn phòng đại diện không đóng góp đủ giá trị kinh tế cho công ty.
 • Sự thay đổi trong chiến lược kinh doanh của công ty.
 • Các vấn đề tài chính hoặc pháp lý.

2. Ngày Hiệu Lực

Ngày hiệu lực của quyết định giải thể văn phòng đại diện rất quan trọng. Nó xác định thời điểm mà văn phòng đại diện sẽ ngừng hoạt động và chấm dứt mọi trách nhiệm liên quan.

3. Thực Hiện Đúng Quy Trình

Khi lập quyết định giải thể văn phòng đại diện, công ty cần tuân thủ đúng quy trình và thủ tục pháp lý. Điều này bao gồm thông báo cho cơ quan thuế, cơ quan đăng ký kinh doanh, và các bên liên quan khác (nếu có).

III. Câu Hỏi Thường Gặp

1. Làm thế nào để lập mẫu quyết định giải thể văn phòng đại diện?

Để lập mẫu quyết định giải thể văn phòng đại diện, bạn có thể sử dụng mẫu sẵn có từ cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc tìm kiếm các mẫu mẫu trực tuyến. Đảm bảo rằng mẫu này đáp ứng yêu cầu của bạn và tuân thủ pháp luật.

2. Cần phải thông báo cho cơ quan thuế sau khi giải thể văn phòng đại diện?

Có, sau khi giải thể văn phòng đại diện, bạn cần thông báo cho cơ quan thuế và tuân thủ các quy định về thuế phù hợp. Điều này giúp tránh các vấn đề pháp lý và tài chính trong tương lai.

3. Quyết định giải thể văn phòng đại diện có thể bị hoãn lại không?

Có, quyết định giải thể văn phòng đại diện có thể bị hoãn lại nếu có các yếu tố khó khăn hoặc thay đổi trong tình hình kinh doanh. Tuy nhiên, quyết định này phải được công ty thông báo và tuân thủ theo quy định

Discover 37 mẫu quyết định giải thể văn phòng đại diện

Thủ Tục Giải Thể Văn Phòng Đại Diện - Luật Hồng Phúc
Thủ Tục Giải Thể Văn Phòng Đại Diện – Luật Hồng Phúc
Thủ Tục Giải Thể Văn Phòng Đại Diện - Luật Hồng Phúc
Thủ Tục Giải Thể Văn Phòng Đại Diện – Luật Hồng Phúc
Mẫu Quyết Định Giải Thể Chi Nhánh
Mẫu Quyết Định Giải Thể Chi Nhánh
Mẫu Quyết Định Giải Thể Chi Nhánh
Mẫu Quyết Định Giải Thể Chi Nhánh
Cách Ghi Quyết Định Giải Thể Công Ty Đơn Giản Dễ Hiểu Nhất
Cách Ghi Quyết Định Giải Thể Công Ty Đơn Giản Dễ Hiểu Nhất
Mẫu Quyết Định Giải Thể Chi Nhánh Công Ty Tnhh
Mẫu Quyết Định Giải Thể Chi Nhánh Công Ty Tnhh
Thủ Tục Giải Thể Văn Phòng Đại Diện - Luật Hồng Phúc
Thủ Tục Giải Thể Văn Phòng Đại Diện – Luật Hồng Phúc
Mẫu Quyết Định Giải Thể Văn Phòng Đại Diện
Mẫu Quyết Định Giải Thể Văn Phòng Đại Diện
Mẫu Quyết Định Giải Thể Doanh Nghiệp Mới Nhất Theo Luật Doanh Nghiệp - Aztax
Mẫu Quyết Định Giải Thể Doanh Nghiệp Mới Nhất Theo Luật Doanh Nghiệp – Aztax
Mẫu Quyết Định Thành Lập Văn Phòng Đại Diện Năm 2023
Mẫu Quyết Định Thành Lập Văn Phòng Đại Diện Năm 2023
Mẫu Thông Báo Quyết Định Giải Thể Công Ty
Mẫu Thông Báo Quyết Định Giải Thể Công Ty
Mẫu Quyết Định Giải Thể Văn Phòng Đại Diện
Mẫu Quyết Định Giải Thể Văn Phòng Đại Diện
Quyết Định Giải Thể Văn Phòng Đại Diện - Tư Vấn Dnl
Quyết Định Giải Thể Văn Phòng Đại Diện – Tư Vấn Dnl
Mẫu Quyết Định Thành Lập Chi Nhánh/Văn Phòng Đại Diện Công Ty Tnhh Một Thành Viên - Đăng Ký Kinh Doanh Đồng Nai
Mẫu Quyết Định Thành Lập Chi Nhánh/Văn Phòng Đại Diện Công Ty Tnhh Một Thành Viên – Đăng Ký Kinh Doanh Đồng Nai
Mẫu Quyết Định Thành Lập Doanh Nghiệp, Công Ty Cổ Phần Mới Nhất 2021
Mẫu Quyết Định Thành Lập Doanh Nghiệp, Công Ty Cổ Phần Mới Nhất 2021
Mẫu Quyết Định Chấm Dứt Hợp Đồng Lao Động
Mẫu Quyết Định Chấm Dứt Hợp Đồng Lao Động
Mẫu Quyết Định Thành Lập Văn Phòng Đại Diện Mới Nhất - Tư Vấn Dnl
Mẫu Quyết Định Thành Lập Văn Phòng Đại Diện Mới Nhất – Tư Vấn Dnl
Mẫu Quyết Định Giải Thể Chi Bộ Cơ Sở - Quyết Định Giải Thể Chi Bộ Cơ Sở
Mẫu Quyết Định Giải Thể Chi Bộ Cơ Sở – Quyết Định Giải Thể Chi Bộ Cơ Sở
Thủ Tục Giải Thể Công Ty, Doanh Nghiệp Tại Cơ Quan Thuế
Thủ Tục Giải Thể Công Ty, Doanh Nghiệp Tại Cơ Quan Thuế
Mẫu Quyết Định Giải Thể Văn Phòng Đại Diện
Mẫu Quyết Định Giải Thể Văn Phòng Đại Diện
Mẫu Thông Báo Chấm Dứt Hoạt Động Địa Điểm Kinh Doanh/Chi Nhánh/Văn Phòng Đại Diện
Mẫu Thông Báo Chấm Dứt Hoạt Động Địa Điểm Kinh Doanh/Chi Nhánh/Văn Phòng Đại Diện
Mẫu Quyết Định Về Việc Hủy Bỏ Quyết Định Thu Hồi Và Khôi Phục Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Hoạt Động Văn Phòng Đại Diện Mới Nhất 2023?
Mẫu Quyết Định Về Việc Hủy Bỏ Quyết Định Thu Hồi Và Khôi Phục Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Hoạt Động Văn Phòng Đại Diện Mới Nhất 2023?
Mẫu Quyết Định Thành Lập Công Ty Tnhh
Mẫu Quyết Định Thành Lập Công Ty Tnhh
Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Người Đứng Đầu Văn Phòng Đại Diện Của Doanh Nghiệp Nước Ngoài Tại Việt Nam
Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Người Đứng Đầu Văn Phòng Đại Diện Của Doanh Nghiệp Nước Ngoài Tại Việt Nam
Mẫu Quyết Định Thành Lập Doanh Nghiệp Mới Nhất Năm 2023
Mẫu Quyết Định Thành Lập Doanh Nghiệp Mới Nhất Năm 2023
Mẫu Thông Báo Về Việc Hủy Bỏ Quyết Định Giải Thể Doanh Nghiệp Mới Nhất Năm 2023?
Mẫu Thông Báo Về Việc Hủy Bỏ Quyết Định Giải Thể Doanh Nghiệp Mới Nhất Năm 2023?
Mẫu Thông Báo Về Giải Thể Doanh Nghiệp - Luật Long Phan
Mẫu Thông Báo Về Giải Thể Doanh Nghiệp – Luật Long Phan
Mẫu Thông Báo Quyết Định Giải Thể Công Ty - Hoatieu.Vn
Mẫu Thông Báo Quyết Định Giải Thể Công Ty – Hoatieu.Vn
Giải Thể Chi Nhánh Miền Trung | Tường An
Giải Thể Chi Nhánh Miền Trung | Tường An
Quyết Định Giải Thể Văn Phòng Đại Diện - Tư Vấn Dnl
Quyết Định Giải Thể Văn Phòng Đại Diện – Tư Vấn Dnl
Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Người Đứng Đầu Chi Nhánh/ Văn Phòng Đại Diện - Đăng Ký Kinh Doanh Đồng Nai
Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Người Đứng Đầu Chi Nhánh/ Văn Phòng Đại Diện – Đăng Ký Kinh Doanh Đồng Nai
Thủ Tục Giải Thể Văn Phòng Đại Diện Công Ty. Hướng Dẫn Từ A-Z
Thủ Tục Giải Thể Văn Phòng Đại Diện Công Ty. Hướng Dẫn Từ A-Z
Mẫu Thông Báo Giải Thể Văn Phòng Đại Diện Mới Nhất - Tư Vấn Dnl
Mẫu Thông Báo Giải Thể Văn Phòng Đại Diện Mới Nhất – Tư Vấn Dnl
Mẫu Quyết Định Của Công Ty Cổ Phần - Quyết Định Của Công Ty Cổ Phần
Mẫu Quyết Định Của Công Ty Cổ Phần – Quyết Định Của Công Ty Cổ Phần

Categories: Discover 70 Mẫu Quyết Định Giải Thể Văn Phòng Đại Diện

See more here: rulahome.vn

Hướng dẫn Bạn cách soạn hồ sơ GIẢI THỂ VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN dành cho CÔNG TY CỔ PHẦN | Pháp Lý DOHICO.
Hướng dẫn Bạn cách soạn hồ sơ GIẢI THỂ VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN dành cho CÔNG TY CỔ PHẦN | Pháp Lý DOHICO.

Discover 25 Mẫu quyết định giải THE phòng ban trong công ty

Mẫu Thông Báo Quyết Định Giải Thể Công Ty
Mẫu Thông Báo Quyết Định Giải Thể Công Ty
Mẫu Quyết Định Giải Thể Doanh Nghiệp Mới Nhất
Mẫu Quyết Định Giải Thể Doanh Nghiệp Mới Nhất
Mẫu Thông Báo Quyết Định Giải Thể Công Ty - Hoatieu.Vn
Mẫu Thông Báo Quyết Định Giải Thể Công Ty – Hoatieu.Vn
Cách Ghi Quyết Định Giải Thể Công Ty Đơn Giản Dễ Hiểu Nhất
Cách Ghi Quyết Định Giải Thể Công Ty Đơn Giản Dễ Hiểu Nhất
Mẫu Quyết Định Giải Thể Chi Nhánh - Hoatieu.Vn
Mẫu Quyết Định Giải Thể Chi Nhánh – Hoatieu.Vn
Mẫu Quyết Định Giải Thể Doanh Nghiệp Mới Nhất Theo Luật Doanh Nghiệp - Aztax
Mẫu Quyết Định Giải Thể Doanh Nghiệp Mới Nhất Theo Luật Doanh Nghiệp – Aztax
Mẫu Quyết Định Giải Thể Chi Nhánh (Mẫu Cập Nhật Luật Mới)
Mẫu Quyết Định Giải Thể Chi Nhánh (Mẫu Cập Nhật Luật Mới)
Mẫu Quyết Định Giải Thể Doanh Nghiệp Công Ty Mới Nhất
Mẫu Quyết Định Giải Thể Doanh Nghiệp Công Ty Mới Nhất
Mẫu Thông Báo Giải Thể Công Ty Tnhh [Chi Tiết 2023]
Mẫu Thông Báo Giải Thể Công Ty Tnhh [Chi Tiết 2023]
Mẫu Quyết Định Thành Lập Phòng Ban Công Ty - Hoatieu.Vn
Mẫu Quyết Định Thành Lập Phòng Ban Công Ty – Hoatieu.Vn
Thông Báo Giải Thể Doanh Nghiệp, Công Ty
Thông Báo Giải Thể Doanh Nghiệp, Công Ty
Mẫu Thông Báo Giải Thể Doanh Nghiệp, Công Ty 2021
Mẫu Thông Báo Giải Thể Doanh Nghiệp, Công Ty 2021
Mẫu Quyết Định Của Công Ty Cổ Phần - Quyết Định Của Công Ty Cổ Phần
Mẫu Quyết Định Của Công Ty Cổ Phần – Quyết Định Của Công Ty Cổ Phần
Mẫu Quyết Định Thành Lập Văn Phòng Đại Diện Năm 2023
Mẫu Quyết Định Thành Lập Văn Phòng Đại Diện Năm 2023
Mẫu Quyết Định Giải Thể Công Ty Tnhh 1 Thành Viên Mới Nhất - Tư Vấn Dnl
Mẫu Quyết Định Giải Thể Công Ty Tnhh 1 Thành Viên Mới Nhất – Tư Vấn Dnl
Mẫu Quyết Định Giải Thể Doanh Nghiệp Mới Nhất Hiện? Khi Doanh Nghiệp Giải Thể Các Khoản Nợ Được Thanh Toán Theo Thứ Tự Nào?
Mẫu Quyết Định Giải Thể Doanh Nghiệp Mới Nhất Hiện? Khi Doanh Nghiệp Giải Thể Các Khoản Nợ Được Thanh Toán Theo Thứ Tự Nào?
Tải Mẫu Quyết Định Về Việc Thành Lập Hội Đồng Tuyển Dụng
Tải Mẫu Quyết Định Về Việc Thành Lập Hội Đồng Tuyển Dụng
Mẫu Quyết Định Giải Thể Chi Bộ Cơ Sở - Quyết Định Giải Thể Chi Bộ Cơ Sở
Mẫu Quyết Định Giải Thể Chi Bộ Cơ Sở – Quyết Định Giải Thể Chi Bộ Cơ Sở
Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc Mới Nhất Năm 2023
Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc Mới Nhất Năm 2023
Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Phòng Kinh Doanh
Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Phòng Kinh Doanh
Mẫu Quyết Định Điều Chuyển Nhân Sự Mới Nhất Năm 2023
Mẫu Quyết Định Điều Chuyển Nhân Sự Mới Nhất Năm 2023
Bản Cam Kết Nghỉ Việc Chuẩn Form Cho Nhân Sự 2022
Bản Cam Kết Nghỉ Việc Chuẩn Form Cho Nhân Sự 2022
Thủ Tục Giải Thể Văn Phòng Đại Diện - Luật Hồng Phúc
Thủ Tục Giải Thể Văn Phòng Đại Diện – Luật Hồng Phúc
Quyết Định Thành Lập Ban Phòng Chống Covid-19
Quyết Định Thành Lập Ban Phòng Chống Covid-19
Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Mới Nhất - Kế Toán Lê Ánh
Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Mới Nhất – Kế Toán Lê Ánh
Giải Thể Chi Nhánh Miền Trung | Tường An
Giải Thể Chi Nhánh Miền Trung | Tường An
Mẫu Quyết Định Ban Hành Hệ Thống Thang Lương, Bảng Lương - Kế Toán Hà Nội Group
Mẫu Quyết Định Ban Hành Hệ Thống Thang Lương, Bảng Lương – Kế Toán Hà Nội Group
Cách Phân Công Công Việc Trong Nhóm Hiệu Quả [Kèm Biểu Mẫu]
Cách Phân Công Công Việc Trong Nhóm Hiệu Quả [Kèm Biểu Mẫu]
Thủ Tục Giải Thể Công Ty, Doanh Nghiệp Tại Cơ Quan Thuế
Thủ Tục Giải Thể Công Ty, Doanh Nghiệp Tại Cơ Quan Thuế

Learn more about the topic mẫu quyết định giải thể văn phòng đại diện.

See more: https://rulahome.vn/tin-noi-that

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *