Chuyển tới nội dung
Home » Top 16 Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Phòng Update

Top 16 Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Phòng Update

 • bởi
Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Phòng Kinh Doanh

Top 16 Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Phòng Update

Lễ Công Bố Quyết Định Bổ Nhiệm Chức Vụ Trưởng Khoa, Trưởng Phòng Nhiệm Kỳ 2019 – 2024

Keywords searched by users: mẫu quyết định bổ nhiệm trưởng phòng Mẫu quyết định bổ nhiệm trưởng phòng hành chính, Quyết định bổ nhiệm Trưởng phòng thuộc Sở, Quyết định bổ nhiệm trưởng phòng kế hoạch, Mẫu quyết định bổ nhiệm trưởng phòng kỹ thuật, Quyết định bổ nhiệm Trưởng phòng đào tạo, Mẫu quyết định bổ nhiệm trưởng phòng kinh doanh, Mẫu quyết định bổ nhiệm Trưởng phòng Tư pháp, Quyết định bổ nhiệm trưởng phòng công ty TNHH

Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Phòng

Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Phòng: Hướng Dẫn và Câu Hỏi Thường Gặp

Quyết định bổ nhiệm trưởng phòng là một phần quan trọng trong quá trình quản lý nhân sự của một tổ chức. Điều này đòi hỏi sự cân nhắc kỹ lưỡng và sự hiểu biết về quy trình cũng như trách nhiệm của vị trí này. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về mẫu quyết định bổ nhiệm trưởng phòng, cung cấp hướng dẫn chi tiết và giải thích các khía cạnh quan trọng liên quan đến chủ đề này.

Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Phòng

Mẫu quyết định bổ nhiệm trưởng phòng là tài liệu chính thức mà một tổ chức sử dụng để thông báo việc bổ nhiệm một cá nhân vào vị trí trưởng phòng. Đây là một phần quan trọng của quy trình nhân sự và đòi hỏi sự chính xác và minh bạch. Dưới đây là một số thông tin quan trọng cần có trong mẫu quyết định bổ nhiệm trưởng phòng:

Thông tin về Tổ Chức

 • Tên tổ chức: Đây là tên đầy đủ của tổ chức hoặc công ty.
 • Địa chỉ: Địa chỉ trụ sở chính của tổ chức.
 • Mã số thuế: Mã số thuế của tổ chức.

Thông Tin về Người Được Bổ Nhiệm

 • Họ và tên: Tên đầy đủ của người được bổ nhiệm vào vị trí trưởng phòng.
 • Ngày sinh: Ngày tháng năm sinh của người được bổ nhiệm.
 • Địa chỉ: Địa chỉ hiện tại của người được bổ nhiệm.
 • Số điện thoại: Số điện thoại liên hệ của người được bổ nhiệm.
 • Chức vụ cũ: Chức vụ mà người được bổ nhiệm đang giữ trước đó (nếu có).

Thông Tin về Vị Trí Trưởng Phòng Mới

 • Tên vị trí: Tên chính thức của vị trí trưởng phòng.
 • Mô tả công việc: Mô tả chi tiết về các nhiệm vụ và trách nhiệm của vị trí này.
 • Ngày bắt đầu: Ngày mà người được bổ nhiệm sẽ chính thức bắt đầu công việc mới.

Chữ ký và Xác nhận

 • Chữ ký của người ký quyết định: Chữ ký của người có thẩm quyền trong tổ chức, thường là giám đốc hoặc người quản lý cấp cao.
 • Ngày ký: Ngày mà quyết định được ký.
 • Con dấu của tổ chức: Con dấu chính thức của tổ chức.

Hướng Dẫn Sử Dụng Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Phòng

 1. Xác định thông tin: Đầu tiên, bạn cần điền thông tin cụ thể về tổ chức, người được bổ nhiệm, và vị trí trưởng phòng mới.

 2. Kiểm tra thông tin: Đảm bảo rằng tất cả thông tin đã điền vào mẫu là chính xác và không có sai sót.

 3. Chữ ký và xác nhận: Sau khi hoàn tất mẫu, người có thẩm quyền trong tổ chức cần ký quyết định và đặt con dấu của tổ chức.

 4. Thông báo bổ nhiệm: Sau khi mẫu đã được ký, tổ chức cần thông báo bổ nhiệm cho người được bổ nhiệm và bắt đầu quá trình chuyển giao công việc nếu cần thiết.

Câu Hỏi Thường Gặp

1. Tại sao mẫu quyết định bổ nhiệm trưởng phòng quan trọng?

Mẫu quyết định bổ nhiệm trưởng phòng quan trọng vì nó là công cụ cơ bản để thông báo việc bổ nhiệm một người vào một vị trí quan trọng trong tổ chức. Nó giúp đảm bảo tính minh bạch và chính xác trong quy trình quản lý nhân sự.

2. Tôi cần phải lưu trữ mẫu quyết định bổ nhiệm trong bao lâu?

Thời gian lưu trữ mẫu quyết định bổ nhiệm có thể khác nhau tùy theo quy định của tổ chức và luật pháp địa phương. Tuy nhiên, thường thì nó cần được lưu trữ trong ít nhất 2-5 năm để phục vụ cho mục đích kiểm tra hoặc làm căn cứ trong trường hợp tranh chấp.

3. Tôi cần thay đổi thông tin trong mẫu sau khi đã ký?

Nếu bạn phát hiện thông tin trong mẫu cần thay đổi sau khi đã ký, bạn nên liên hệ với phòng nhân sự hoặc phòng hành chính của tổ chức để yêu cầu điều chỉnh. Thay đổi này cần được thực hiện với sự đồng ý và xác nhận của người có thẩm quyền.

Kết Luận

Mẫu quyết định bổ nhiệm trưởng phòng là một công cụ quan trọng trong quản lý nhân sự của một tổ chức. Việc sử dụng mẫu này đòi hỏi tính cẩn trọng và sự chính xác để đảm bảo tính minh bạch và tuân thủ các quy định liên quan đến quy trình bổ nhiệm. Hy vọng rằng bài viết này đã cung cấp cho bạn những thông tin cần thiết về mẫu quyết định bổ nhiệm trưởng phòng.

Discover 19 mẫu quyết định bổ nhiệm trưởng phòng

Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Phòng Kinh Doanh
Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Phòng Kinh Doanh
Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Phòng Kinh Doanh Mới Nhất
Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Phòng Kinh Doanh Mới Nhất
Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Phòng Công Ty, Cơ Quan Chuẩn Nhất 2023 - Luật L24H
Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Phòng Công Ty, Cơ Quan Chuẩn Nhất 2023 – Luật L24H
Cách Viết Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Phòng Chuẩn
Cách Viết Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Phòng Chuẩn
Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Phòng - Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Phòng
Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Phòng – Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Phòng
Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm 2023 Cho Mọi Chức Vụ
Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm 2023 Cho Mọi Chức Vụ
Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Phòng Hành Chính (Mới Nhất 2023)
Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Phòng Hành Chính (Mới Nhất 2023)
Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Phòng File Word
Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Phòng File Word
Quyết Định Bổ Nhiệm Chức Vụ Giám Đốc, Trưởng Phòng | Tải Miễn Phí
Quyết Định Bổ Nhiệm Chức Vụ Giám Đốc, Trưởng Phòng | Tải Miễn Phí
Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc, Trưởng Phòng, Kế Toán Trưởng Công Ty - Luật Nhân Dân
Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc, Trưởng Phòng, Kế Toán Trưởng Công Ty – Luật Nhân Dân
Download Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Phòng Doc - Quyết Định Bổ Nhiệ
Download Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Phòng Doc – Quyết Định Bổ Nhiệ
Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Chuẩn Nhất File Word
Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Chuẩn Nhất File Word
Chính Thức Hủy 2 Quyết Định Bổ Nhiệm
Chính Thức Hủy 2 Quyết Định Bổ Nhiệm “Thần Tốc” Một Trưởng Phòng Ở Thanh Hóa – Báo Người Lao Động
Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Cho Mọi Chức Vụ 2023
Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Cho Mọi Chức Vụ 2023
Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc Mới Nhất
Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc Mới Nhất
Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Chức Vụ
Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Chức Vụ
Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Chi Nhánh - Thongtinaz.Net
Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Chi Nhánh – Thongtinaz.Net
Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Năm 2023
Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Năm 2023
Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Phòng Trong Công Ty Cổ Phần Mới Nhất Hiện Nay Được Quy Định Như Thế Nào?
Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Phòng Trong Công Ty Cổ Phần Mới Nhất Hiện Nay Được Quy Định Như Thế Nào?
Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Tiếng Anh Song Ngữ Chính Xác Nhất
Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Tiếng Anh Song Ngữ Chính Xác Nhất
Thông Báo Thành Lập Phòng Và Bổ Nhiệm Trưởng Phòng Thương Vụ - Quản Lý Rủi Ro
Thông Báo Thành Lập Phòng Và Bổ Nhiệm Trưởng Phòng Thương Vụ – Quản Lý Rủi Ro
1 Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Mới Nhất Theo Từng Chức Vụ
1 Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Mới Nhất Theo Từng Chức Vụ
Chính Thức Hủy 2 Quyết Định Bổ Nhiệm
Chính Thức Hủy 2 Quyết Định Bổ Nhiệm “Thần Tốc” Một Trưởng Phòng Ở Thanh Hóa | Vtv.Vn
Tổng Hợp Một Số Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Các Chức Vụ Mới Nhất
Tổng Hợp Một Số Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Các Chức Vụ Mới Nhất
3 Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Chuẩn Và Phổ Biến Nhất
3 Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Chuẩn Và Phổ Biến Nhất
Thu Hồi Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng, Phó Phòng Tài Chính... 5 Năm Trước - Tuổi Trẻ Online
Thu Hồi Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng, Phó Phòng Tài Chính… 5 Năm Trước – Tuổi Trẻ Online
Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng (Công Ty Cổ Phần, Tnhh, Cơ Quan Nhà Nước)
Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng (Công Ty Cổ Phần, Tnhh, Cơ Quan Nhà Nước)
Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Tổ Trưởng Sản Xuất
Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Tổ Trưởng Sản Xuất
Thanh Hóa: 4 Phó Phòng Mất Chức Do Được Bổ Nhiệm Sai Quy Định - Báo Người Lao Động
Thanh Hóa: 4 Phó Phòng Mất Chức Do Được Bổ Nhiệm Sai Quy Định – Báo Người Lao Động
3 Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Chuẩn Và Phổ Biến Nhất
3 Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Chuẩn Và Phổ Biến Nhất
Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Công Ty Tnhh
Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Công Ty Tnhh
Quyết Định Bổ Nhiệm Ông Vũ Gia Tân Giữ Chức Vụ Phó Giám Đốc Phụ Trách Kỹ Thuật - Dự Án
Quyết Định Bổ Nhiệm Ông Vũ Gia Tân Giữ Chức Vụ Phó Giám Đốc Phụ Trách Kỹ Thuật – Dự Án

Categories: Discover 16 Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Phòng

See more here: rulahome.vn

Lễ công bố quyết định bổ nhiệm chức vụ Trưởng Khoa, Trưởng Phòng nhiệm kỳ 2019 - 2024
Lễ công bố quyết định bổ nhiệm chức vụ Trưởng Khoa, Trưởng Phòng nhiệm kỳ 2019 – 2024

Discover 36 Mẫu quyết định bổ nhiệm trưởng phòng hành chính

Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Phòng Kinh Doanh
Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Phòng Kinh Doanh
Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Phòng Hành Chính (Mới Nhất 2023)
Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Phòng Hành Chính (Mới Nhất 2023)
Cách Viết Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Phòng Chuẩn
Cách Viết Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Phòng Chuẩn
Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Phòng Công Ty, Cơ Quan Chuẩn Nhất 2023 - Luật L24H
Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Phòng Công Ty, Cơ Quan Chuẩn Nhất 2023 – Luật L24H
Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Phòng - Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Phòng
Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Phòng – Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Phòng
Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Phòng File Word
Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Phòng File Word
Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Chuẩn Nhất File Word
Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Chuẩn Nhất File Word
Quyết Định Bổ Nhiệm Chức Vụ Giám Đốc, Trưởng Phòng | Tải Miễn Phí
Quyết Định Bổ Nhiệm Chức Vụ Giám Đốc, Trưởng Phòng | Tải Miễn Phí
Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Phòng Kinh Doanh Mới Nhất
Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Phòng Kinh Doanh Mới Nhất
Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc, Trưởng Phòng, Kế Toán Trưởng Công Ty - Luật Nhân Dân
Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc, Trưởng Phòng, Kế Toán Trưởng Công Ty – Luật Nhân Dân
Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm 2023 Cho Mọi Chức Vụ
Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm 2023 Cho Mọi Chức Vụ
Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Cho Mọi Chức Vụ 2023
Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Cho Mọi Chức Vụ 2023
Download Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Phòng Doc - Quyết Định Bổ Nhiệ
Download Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Phòng Doc – Quyết Định Bổ Nhiệ
Chính Thức Hủy 2 Quyết Định Bổ Nhiệm
Chính Thức Hủy 2 Quyết Định Bổ Nhiệm “Thần Tốc” Một Trưởng Phòng Ở Thanh Hóa – Báo Người Lao Động
Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc Mới Nhất
Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc Mới Nhất
Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Chi Nhánh - Hoatieu.Vn
Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Chi Nhánh – Hoatieu.Vn
Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Chuẩn Nhất File Word
Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Chuẩn Nhất File Word
Download] Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Cán Bộ, Nhân Sự Năm 2020
Download] Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Cán Bộ, Nhân Sự Năm 2020
Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Người Phụ Trách Kế Toán
Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Người Phụ Trách Kế Toán
Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Năm 2023
Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Năm 2023
Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Năm 2023
Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Năm 2023
Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Mới Nhất Dùng Cho Mọi Chức Vụ Mới Nhất
Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Mới Nhất Dùng Cho Mọi Chức Vụ Mới Nhất
Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc, Kế Toán Trưởng Song Ngữ Mới Nhất Năm 2023 - Luật Nhân Dân
Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc, Kế Toán Trưởng Song Ngữ Mới Nhất Năm 2023 – Luật Nhân Dân
Tổng Hợp Một Số Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Các Chức Vụ Mới Nhất
Tổng Hợp Một Số Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Các Chức Vụ Mới Nhất
Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Phòng - Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Phòng Công Ty
Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Phòng – Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Phòng Công Ty
Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc Mới Nhất Năm 2023
Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc Mới Nhất Năm 2023
Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Công Ty Tnhh
Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Công Ty Tnhh
Thu Hồi Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng, Phó Phòng Tài Chính... 5 Năm Trước - Tuổi Trẻ Online
Thu Hồi Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng, Phó Phòng Tài Chính… 5 Năm Trước – Tuổi Trẻ Online
Chính Thức Hủy 2 Quyết Định Bổ Nhiệm
Chính Thức Hủy 2 Quyết Định Bổ Nhiệm “Thần Tốc” Một Trưởng Phòng Ở Thanh Hóa | Vtv.Vn

Learn more about the topic mẫu quyết định bổ nhiệm trưởng phòng.

See more: https://rulahome.vn/tin-noi-that

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *