Nhà A Hưng – Nguyễn Tuân

Nhà A Hưng – Nguyễn Tuân

Địa chỉ : Đang cập nhật


Hạng mục : Chung cư


Diện tích : 30 m2


Phòng khách : 1


Phòng ngủ : 1


  • Yêu cầu của dự án
  • Một số thách thức
  • Giải pháp
  • Kết quả

Đang cập nhật

Đang cập nhật

Đang cập nhật

Một số hình ảnh của dự án

Contact Us