Chung cư Thăng Long

Địa chỉ : Số 4 Nguyễn Văn Thiêm


Hạng mục : Chung cư


Diện tích : 200 m2


Phòng khách : 1


Phòng ngủ : 1


  • Yêu cầu của dự án
  • Một số thách thức
  • Giải pháp
  • Kết quả

Một số hình ảnh của dự án

Contact Us