Chuyển tới nội dung
Home » Top 55 Biểu Mẫu Thông Báo Phòng Hành Chính Nhân Sự Update

Top 55 Biểu Mẫu Thông Báo Phòng Hành Chính Nhân Sự Update

 • bởi
Mẫu Thông Báo Điều Chỉnh Nhân Sự Cho Các Dự Án

Top 55 Biểu Mẫu Thông Báo Phòng Hành Chính Nhân Sự Update

Tổng Quan Về Hành Chính – Nhân Sự

Keywords searched by users: biểu mẫu thông báo phòng hành chính nhân sự Mẫu thông báo nhân sự mới, Thông báo nhân sự mới, Mẫu thông báo bổ nhiệm nhân sự mới, Email thông báo nhân sự mới, Công văn giới thiệu nhân sự mới, Mẫu thông báo bổ sung nhân sự, Thư giới thiệu nhân viên mới với khách hàng, Thông báo nhân sự nghỉ việc

Biểu Mẫu Thông Báo Phòng Hành Chính Nhân Sự

Biểu Mẫu Thông Báo Phòng Hành Chính Nhân Sự: Hướng Dẫn và FAQ

Biểu mẫu thông báo phòng hành chính nhân sự là một tài liệu quan trọng trong quản lý nhân sự của một tổ chức. Được sử dụng rộng rãi tại các doanh nghiệp và tổ chức, biểu mẫu này đóng vai trò quan trọng trong việc thông báo các quyết định liên quan đến nhân sự. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ cung cấp một hướng dẫn chi tiết về biểu mẫu thông báo phòng hành chính nhân sự và điều gì cần biết về nó.

I. Giới Thiệu Về Biểu Mẫu Thông Báo Phòng Hành Chính Nhân Sự

Biểu mẫu thông báo phòng hành chính nhân sự là một công cụ quản lý quan trọng giúp tổ chức thông báo các quyết định, thay đổi, hoặc thông tin quan trọng đối với nhân viên. Đây có thể là việc thay đổi vị trí công việc, tăng lương, kỷ luật, hoặc bất kỳ thông tin nào liên quan đến mối quan hệ lao động giữa công ty và nhân viên.

Mục Đích Chính Của Biểu Mẫu Thông Báo Phòng Hành Chính Nhân Sự

 1. Thông Tin Chính Thức: Biểu mẫu này cung cấp thông tin chính thức và bằng văn bản về mọi thay đổi hoặc quyết định liên quan đến nhân viên. Điều này giúp tránh hiểu lầm hoặc tranh cãi về các thông tin này.

 2. Bảo Vệ Quyền Lợi Của Cả Hai Bên: Biểu mẫu này bảo vệ quyền lợi của cả công ty và nhân viên bằng cách xác định rõ các điều khoản và điều kiện của quyết định.

 3. Tạo Hồ Sơ Cá Nhân Của Nhân Viên: Biểu mẫu thông báo này cũng là một phần của hồ sơ cá nhân của nhân viên, giúp ghi nhớ các quyết định quan trọng trong suốt quá trình làm việc.

II. Các Thông Tin Quan Trọng Trong Biểu Mẫu Thông Báo Phòng Hành Chính Nhân Sự

1. Thông Tin Về Nhân Viên

 • Họ và Tên: Tên đầy đủ của nhân viên.
 • Mã Nhân Viên: Mã số nhân viên (nếu có).
 • Bộ Phận/Đơn Vị Công Tác: Thông tin về bộ phận hoặc đơn vị mà nhân viên đang công tác.

2. Thông Tin Về Quyết Định

 • Loại Quyết Định: Xác định rõ loại quyết định, ví dụ: thay đổi vị trí, tăng lương, kỷ luật, chấm dứt hợp đồng, v.v.
 • Ngày Hiệu Lực: Ngày mà quyết định có hiệu lực.
 • Lý Do: Cung cấp lý do chi tiết cho quyết định.
 • Thông Tin Về Quyết Định Mới (nếu có): Đối với các quyết định như thay đổi vị trí, cung cấp thông tin về vị trí mới, mức lương mới, và bất kỳ điều kiện nào liên quan.

III. FAQ: Câu Hỏi Thường Gặp Về Biểu Mẫu Thông Báo Phòng Hành Chính Nhân Sự

1. Tại sao biểu mẫu thông báo phòng hành chính nhân sự quan trọng?

Biểu mẫu này quan trọng vì nó cung cấp thông tin chính thức và bằng văn bản về mọi thay đổi hoặc quyết định liên quan đến nhân viên, giúp tránh hiểu lầm, tranh cãi, và bảo vệ quyền lợi của cả hai bên.

2. Làm thế nào để điền và sử dụng biểu mẫu thông báo này?

Thường thì người quản lý nhân sự hoặc bộ phận nhân sự của công ty sẽ điền và cung cấp biểu mẫu này cho nhân viên. Sau khi điền, biểu mẫu sẽ được ký xác nhận bởi cả hai bên và lưu trữ trong hồ sơ cá nhân của nhân viên.

3. Những quyền lợi của nhân viên trong trường hợp nhận thông báo này?

Nhân viên có quyền thảo luận, đưa ra ý kiến hoặc khiếu nại về nội dung thông báo. Họ cũng có quyền tìm hiểu về các điều khoản và điều kiện của quyết định và yêu cầu sự hỗ trợ từ bộ phận nhân sự.

Biểu mẫu thông báo phòng hành chính nhân sự là một phần quan trọng trong quản lý nhân sự, đảm bảo sự minh bạch và công bằng trong quá trình quản lý nhân sự của một tổ chức. Bằng cách sử dụng và hiểu rõ biểu mẫu này, công ty và nhân viên đều có lợi ích trong việc duy trì môi trường làm việc tích cực và công bằng.

Discover 10 biểu mẫu thông báo phòng hành chính nhân sự

Mẫu Thông Báo Điều Chỉnh Nhân Sự Cho Các Dự Án
Mẫu Thông Báo Điều Chỉnh Nhân Sự Cho Các Dự Án
Thông Báo Là Gì? Mẫu Thông Báo Theo Nghị Định 30
Thông Báo Là Gì? Mẫu Thông Báo Theo Nghị Định 30
Mẫu Thông Báo Nhiều Người Dùng Nhất Năm 2023
Mẫu Thông Báo Nhiều Người Dùng Nhất Năm 2023
Mẫu Thông Báo Mới Nhất 2023 - Mẫu Thông Báo Chung - Hoatieu.Vn
Mẫu Thông Báo Mới Nhất 2023 – Mẫu Thông Báo Chung – Hoatieu.Vn
Thông Báo Là Gì? Mẫu Thông Báo Theo Nghị Định 30
Thông Báo Là Gì? Mẫu Thông Báo Theo Nghị Định 30
Mẫu Thư Thông Báo Xác Thực Thông Tin Nhân Sự Trong Doanh Nghiệp
Mẫu Thư Thông Báo Xác Thực Thông Tin Nhân Sự Trong Doanh Nghiệp
Thư Thông Báo Xác Thực Thông Tin Nhân Sự - Hoatieu.Vn
Thư Thông Báo Xác Thực Thông Tin Nhân Sự – Hoatieu.Vn
Mẫu Thông Báo Nhiều Người Dùng Nhất Năm 2023
Mẫu Thông Báo Nhiều Người Dùng Nhất Năm 2023
Mẫu Thông Báo Thay Đổi Nhân Sự Nội Bộ Chuyên Nghiệp Nhất
Mẫu Thông Báo Thay Đổi Nhân Sự Nội Bộ Chuyên Nghiệp Nhất
Thông Báo Là Gì? Mẫu Thông Báo Theo Nghị Định 30
Thông Báo Là Gì? Mẫu Thông Báo Theo Nghị Định 30
Thông Báo Là Gì? Mẫu Thông Báo Theo Nghị Định 30
Thông Báo Là Gì? Mẫu Thông Báo Theo Nghị Định 30
Mẫu Thông Báo Chi Tiết Công Việc
Mẫu Thông Báo Chi Tiết Công Việc
Thông Báo Tuyển Dụng Chuyên Viên Hành Chính Nhân Sự
Thông Báo Tuyển Dụng Chuyên Viên Hành Chính Nhân Sự
6 Mẫu Thông Báo Tuyển Dụng Nhân Sự Chuẩn Nhất 2023 - Coffeehr
6 Mẫu Thông Báo Tuyển Dụng Nhân Sự Chuẩn Nhất 2023 – Coffeehr
Mẫu Thông Báo Chuyển Địa Điểm Công Ty Mới Nhất 2023
Mẫu Thông Báo Chuyển Địa Điểm Công Ty Mới Nhất 2023
Download Miễn Phí] Biểu Mẫu Tuyển Dụng Nhân Sự
Download Miễn Phí] Biểu Mẫu Tuyển Dụng Nhân Sự
6 Mẫu Thông Báo Tuyển Dụng Nhân Sự Chuẩn Nhất 2023 - Coffeehr
6 Mẫu Thông Báo Tuyển Dụng Nhân Sự Chuẩn Nhất 2023 – Coffeehr
Mẫu Thông Báo Theo Nghị Định 30 Và Một Số Mẫu Thường Dùng
Mẫu Thông Báo Theo Nghị Định 30 Và Một Số Mẫu Thường Dùng
Mẫu Công Văn Thông Báo Cho Khách Hàng [Cập Nhật 2023]
Mẫu Công Văn Thông Báo Cho Khách Hàng [Cập Nhật 2023]
6 Mẫu Thông Báo Tuyển Dụng Nhân Sự Chuẩn Nhất 2023 - Coffeehr
6 Mẫu Thông Báo Tuyển Dụng Nhân Sự Chuẩn Nhất 2023 – Coffeehr
Mẫu Thông Báo Thông Dụng Mới Và Chuẩn Nhất Năm 2023
Mẫu Thông Báo Thông Dụng Mới Và Chuẩn Nhất Năm 2023
Mẫu Thông Báo Về Việc Bổ Sung, Cập Nhật Thông Tin Đăng Ký Doanh Nghiệp - Luật Long Phan
Mẫu Thông Báo Về Việc Bổ Sung, Cập Nhật Thông Tin Đăng Ký Doanh Nghiệp – Luật Long Phan
Biểu Mẫu Hành Chính Nhân Sự Chuẩn Và Mới Nhất
Biểu Mẫu Hành Chính Nhân Sự Chuẩn Và Mới Nhất
Mô Tả Công Việc Nhân Viên Nhân Sự | Pdf
Mô Tả Công Việc Nhân Viên Nhân Sự | Pdf
Bảng Nhận Xét Nhân Viên - Đánh Giá Năng Lực Và Tác Phong Viên Chức
Bảng Nhận Xét Nhân Viên – Đánh Giá Năng Lực Và Tác Phong Viên Chức
Mẫu Quyết Định Điều Chuyển Nhân Sự Mới Nhất Năm 2023
Mẫu Quyết Định Điều Chuyển Nhân Sự Mới Nhất Năm 2023
3181 Mẫu Cv Phó Phòng Hành Chính - Nhân Sự Thiết Kế Chuẩn Nhất 2023 Bởi Trình T
3181 Mẫu Cv Phó Phòng Hành Chính – Nhân Sự Thiết Kế Chuẩn Nhất 2023 Bởi Trình T
Các Mẫu Công Văn Gửi Bảo Hiểm Xã Hội Doanh Nghiệp Thường Phải Làm
Các Mẫu Công Văn Gửi Bảo Hiểm Xã Hội Doanh Nghiệp Thường Phải Làm
Quy Tắc Soạn Thảo Văn Bản Hành Chính Chi Tiết Nhất
Quy Tắc Soạn Thảo Văn Bản Hành Chính Chi Tiết Nhất
Thể Thức Của Văn Bản Thông Báo Như Thế Nào?
Thể Thức Của Văn Bản Thông Báo Như Thế Nào?
Biểu Mẫu Văn Bản Hành Chính Theo Nghị Định 30/2020/Nđ-Cp
Biểu Mẫu Văn Bản Hành Chính Theo Nghị Định 30/2020/Nđ-Cp
Mẫu Đánh Giá Nhân Viên Chuẩn, Hiệu Quả Nhất Cho Doanh Nghiệp
Mẫu Đánh Giá Nhân Viên Chuẩn, Hiệu Quả Nhất Cho Doanh Nghiệp
Mẫu Thông Báo Nghỉ Lễ, Tết Của Doanh Nghiệp Đơn Giản, Mới Nhất | Careerbuilder.Vn
Mẫu Thông Báo Nghỉ Lễ, Tết Của Doanh Nghiệp Đơn Giản, Mới Nhất | Careerbuilder.Vn
6 Mẫu Thông Báo Tuyển Dụng Nhân Sự Chuẩn Nhất 2023 - Coffeehr
6 Mẫu Thông Báo Tuyển Dụng Nhân Sự Chuẩn Nhất 2023 – Coffeehr
Mẫu Tờ Trình Bổ Sung Nhân Sự Mới Nhất Năm 2022
Mẫu Tờ Trình Bổ Sung Nhân Sự Mới Nhất Năm 2022

Categories: Discover 75 Biểu Mẫu Thông Báo Phòng Hành Chính Nhân Sự

See more here: rulahome.vn

Tổng quan về hành chính - nhân sự
Tổng quan về hành chính – nhân sự

Discover 14 Mẫu thông báo nhân sự mới

Download Mẫu Thông Báo Giới Thiệu Nhân Sự Mới Miễn Phí!
Download Mẫu Thông Báo Giới Thiệu Nhân Sự Mới Miễn Phí!
Mẫu Thông Báo Điều Chỉnh Nhân Sự Cho Các Dự Án
Mẫu Thông Báo Điều Chỉnh Nhân Sự Cho Các Dự Án
Mẫu Thông Báo Thay Đổi Nhân Sự Nội Bộ Chuyên Nghiệp Nhất
Mẫu Thông Báo Thay Đổi Nhân Sự Nội Bộ Chuyên Nghiệp Nhất
Thư Thông Báo Xác Thực Thông Tin Nhân Sự - Hoatieu.Vn
Thư Thông Báo Xác Thực Thông Tin Nhân Sự – Hoatieu.Vn
Thông Báo Về Việc Cắt Giảm Nhân Sự Mới Năm 2023
Thông Báo Về Việc Cắt Giảm Nhân Sự Mới Năm 2023
Mẫu Email Giới Thiệu Nhân Sự Mới - Phần Mềm Nhân Sự Hris
Mẫu Email Giới Thiệu Nhân Sự Mới – Phần Mềm Nhân Sự Hris
Thông Báo Thay Đổi Nhân Sự
Thông Báo Thay Đổi Nhân Sự
Mẫu Thông Báo Nhân Sự Mới Năm 2023
Mẫu Thông Báo Nhân Sự Mới Năm 2023
Thông Báo Thay Đổi Nhân Sự
Thông Báo Thay Đổi Nhân Sự
Mẫu Thông Báo Cắt Giảm Nhân Sự Mới Nhất 2023? Tải Mẫu Thông Báo Cắt Giảm Nhân Sự File Word Ở Đâu?
Mẫu Thông Báo Cắt Giảm Nhân Sự Mới Nhất 2023? Tải Mẫu Thông Báo Cắt Giảm Nhân Sự File Word Ở Đâu?
Mẫu Thông Báo Về Việc Thay Đổi Nhân Sự (Cập Nhật 2023)
Mẫu Thông Báo Về Việc Thay Đổi Nhân Sự (Cập Nhật 2023)
Mẫu Thông Báo Nhiều Người Dùng Nhất Năm 2023
Mẫu Thông Báo Nhiều Người Dùng Nhất Năm 2023
Mẫu Thông Báo Tuyển Dụng 2023 Mới Nhất - Mẫu Tuyển Dụng Nhân Sự
Mẫu Thông Báo Tuyển Dụng 2023 Mới Nhất – Mẫu Tuyển Dụng Nhân Sự
Thông Báo Nhân Sự Nghỉ Việc – Hạ Mai Hương - Cleantech Cet
Thông Báo Nhân Sự Nghỉ Việc – Hạ Mai Hương – Cleantech Cet
Thư Thông Báo Xác Thực Thông Tin Nhân Sự - Mẫu Thông Báo Thông Tin Nhâ
Thư Thông Báo Xác Thực Thông Tin Nhân Sự – Mẫu Thông Báo Thông Tin Nhâ
Donga Bank - Thông Báo Thay Đổi Nhân Sự Chủ Chốt Donga Bank
Donga Bank – Thông Báo Thay Đổi Nhân Sự Chủ Chốt Donga Bank
Mẫu Thông Báo Thay Đổi Nhân Sự Nội Bộ Chuyên Nghiệp Nhất
Mẫu Thông Báo Thay Đổi Nhân Sự Nội Bộ Chuyên Nghiệp Nhất
Mẫu Thông Báo Theo Nghị Định 30 Và Một Số Mẫu Thường Dùng
Mẫu Thông Báo Theo Nghị Định 30 Và Một Số Mẫu Thường Dùng
6 Mẫu Thông Báo Tuyển Dụng Nhân Sự Chuẩn Nhất 2023 - Coffeehr
6 Mẫu Thông Báo Tuyển Dụng Nhân Sự Chuẩn Nhất 2023 – Coffeehr
6 Mẫu Thông Báo Tuyển Dụng Nhân Sự Chuẩn Nhất 2023 - Coffeehr
6 Mẫu Thông Báo Tuyển Dụng Nhân Sự Chuẩn Nhất 2023 – Coffeehr
Mẫu Thông Báo Thay Đổi Địa Chỉ Công Ty Mới Nhất Năm 2023 - Luật Nhân Dân
Mẫu Thông Báo Thay Đổi Địa Chỉ Công Ty Mới Nhất Năm 2023 – Luật Nhân Dân
Donga Bank - Thông Báo Bổ Sung Nhân Sự Chủ Chốt Donga Bank
Donga Bank – Thông Báo Bổ Sung Nhân Sự Chủ Chốt Donga Bank
Thông Báo Về Nhân Sự Nghỉ Việc - Hvnclc
Thông Báo Về Nhân Sự Nghỉ Việc – Hvnclc
Mẫu Thông Báo Cắt Giảm Nhân Sự Mới Nhất?
Mẫu Thông Báo Cắt Giảm Nhân Sự Mới Nhất?
6 Mẫu Thông Báo Tuyển Dụng Nhân Sự Chuẩn Nhất 2023 - Coffeehr
6 Mẫu Thông Báo Tuyển Dụng Nhân Sự Chuẩn Nhất 2023 – Coffeehr
Thông Báo Là Gì? Mẫu Thông Báo Theo Nghị Định 30
Thông Báo Là Gì? Mẫu Thông Báo Theo Nghị Định 30
Mẫu Thông Báo Tuyển Dụng
Mẫu Thông Báo Tuyển Dụng

Learn more about the topic biểu mẫu thông báo phòng hành chính nhân sự.

See more: https://rulahome.vn/tin-noi-that

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *