Báo giá

Báo giá thiết kế nội thất và kiến trúc 2021

1. Thiết kế nội thất

Gói basic

130.000đ / m2
 • Thu thập hồ sơ, tư vấn trực tiếp tại hiện trạng
 • Phối cảnh 3D chi tiết
 • Bản vẽ kỹ thuật thi công
 • Hồ sơ định vị trị trí ME
 • Triển khai định hướng thiết kế
 • Đưa ra mẫu thiết kế sáng tạo, đáp ứng nhu cầu đổi mới không gian của khách hàng
 • Tư vấn lựa chọn vật liệu và thiết bị nội thất
 • Hồ sơ kỹ thuật ME
 • Giám sát chất lượng bản vẽ
 • Bóc tách khối lượng triển khai

Gói Standard

190.000đ / m2
 • Thu thập hồ sơ, tư vấn trực tiếp tại hiện trạng
 • Triển khai định hướng thiết kế
 • Phối cảnh 3D chi tiết
 • Tư vấn lựa chọn vật liệu và thiết bị nội thất
 • Bản vẽ kỹ thuật thi công
 • Hồ sơ định vị vị trí ME
 • Hồ sơ kỹ thuật ME
 • Giám sát chất lượng bản vẽ
 • Đưa ra mẫu thiết kế sáng tạo, đáp ứng nhu cầu đổi mới không gian của khách hàng
 • Bóc tách khối lượng triển khai

Gói Premium

275.000đ / m2
 • Thu thập hồ sơ, tư vấn trực tiếp tại hiện trạng
 • Triển khai định hướng thiết kế
 • Đưa ra mẫu thiết kế sáng tạo, đáp ứng nhu cầu đổi mới không gian của khách hàng
 • Phối cảnh 3D chi tiết
 • Tư vấn lựa chọn vật liệu và thiết bị nội thất
 • Bản vẽ kỹ thuật thi công
 • Hồ sơ định vị vị trí ME
 • Hồ sơ kỹ thuật ME
 • Giám sát chất lượng bản vẽ
 • Bóc tách khối lượng triển khai

2. Thiết kế kiến trúc

Gói Standard

100.000đ / m2
 • Thu thập hồ sơ, tư vấn trực tiếp tại hiện trạng
 • Triển khai định hướng thiết kế
 • Phối cảnh 3D chi tiết
 • Tư vấn lựa chọn vật liệu và thiết bị nội thất
 • Bản vẽ kỹ thuật thi công
 • Hồ sơ định vị vị trí ME
 • Hồ sơ kỹ thuật ME
 • Giám sát chất lượng bản vẽ
 • Đưa ra mẫu thiết kế sáng tạo, đáp ứng nhu cầu đổi mới không gian của khách hàng
 • Bóc tách khối lượng triển khai

Gói Premium

150.000đ / m2
 • Thu thập hồ sơ, tư vấn trực tiếp tại hiện trạng
 • Triển khai định hướng thiết kế
 • Đưa ra mẫu thiết kế sáng tạo, đáp ứng nhu cầu đổi mới không gian của khách hàng
 • Phối cảnh 3D chi tiết
 • Tư vấn lựa chọn vật liệu và thiết bị nội thất
 • Bản vẽ kỹ thuật thi công
 • Hồ sơ định vị vị trí ME
 • Hồ sơ kỹ thuật ME
 • Giám sát chất lượng bản vẽ
 • Bóc tách khối lượng triển khai

Contact Us