Chuyển tới nội dung
Home » Top 27 Bảng Mẫu Kpi Phòng Kinh Doanh Update

Top 27 Bảng Mẫu Kpi Phòng Kinh Doanh Update

 • bởi
Tổng Hợp Mẫu Kpi Cho Nhân Viên Bán Hàng Chuẩn Chỉnh, Mới Nhất 2023

Top 27 Bảng Mẫu Kpi Phòng Kinh Doanh Update

[Giải Đáp] Mẫu Bảng Tính Lương Phòng Kinh Doanh Và Cách Tính Kpi Cho Từng Bộ Phận

Keywords searched by users: bảng mẫu kpi phòng kinh doanh Mẫu KPI cho nhân viên Sales, Mẫu KPI phòng kinh doanh, File KPI mẫu, Mẫu KPI cho trưởng phòng kinh doanh, Mẫu KPI cho bộ phận kinh doanh, Mẫu KPI cho Giám đốc kinh doanh, Bảng KPI cho nhân viên, Cách tính lương KPI cho nhân viên kinh doanh

Bảng Mẫu Kpi Phòng Kinh Doanh

Certainly, here’s an article about “Bảng Mẫu KPI Phòng Kinh Doanh” in the Vietnamese language. This article aims to provide a comprehensive guide and detailed information about KPIs in the context of the sales department (Phòng Kinh Doanh). We will also include an FAQ section at the end to address common questions related to this topic.


Bảng Mẫu KPI Phòng Kinh Doanh: Hướng Dẫn Chi Tiết

Phòng Kinh Doanh (Sales Department) đóng một vai trò quan trọng trong mỗi doanh nghiệp. Để đảm bảo sự thành công và tăng cường hiệu suất của phòng kinh doanh, việc thiết lập và theo dõi KPIs (Key Performance Indicators) là điều cần thiết. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về bảng mẫu KPI phòng kinh doanh và cách sử dụng chúng để nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.

I. Khái Niệm về KPIs

1. KPI Là Gì?

KPIs là một loạt các chỉ số quan trọng được thiết lập để đo lường và đánh giá hiệu suất của một phòng kinh doanh hoặc cá nhân làm việc trong phòng kinh doanh. Chúng giúp đánh giá liệu mục tiêu kinh doanh đã được đạt được hay chưa và cung cấp thông tin quan trọng để đưa ra quyết định.

2. Tại Sao KPIs Quan Trọng?

KPIs giúp doanh nghiệp:

 • Đo lường hiệu suất: Đánh giá cụ thể về hiệu suất làm việc của phòng kinh doanh.

 • Theo dõi mục tiêu: Giúp theo dõi tiến trình đối với các mục tiêu kinh doanh.

 • Định hướng cải thiện: Cho phép xác định các khả năng cải thiện và phát triển chiến lược.

II. Bảng Mẫu KPI Phòng Kinh Doanh

Dưới đây là một bảng mẫu KPI phòng kinh doanh với các chỉ số quan trọng:

STT KPI Mô Tả
1 Doanh Số Bán Hàng (Sales Revenue) Tổng doanh số bán hàng đã thực hiện.
2 Số Lượng Khách Hàng Mới Số lượng khách hàng mới được thu hút.
3 Tỷ Lệ Chuyển Đổi (Conversion Rate) Tỷ lệ khách hàng tiềm năng thành khách hàng thực sự.
4 Số Lượng Đơn Hàng Được Xử Lý Số lượng đơn hàng đã xử lý thành công.
5 Tổng Giá Trị Đơn Hàng Trung Bình Giá trị trung bình của mỗi đơn hàng.
6 Tỷ Lệ Tự Huấn Luyện (Self-training Rate) Tỷ lệ nhân viên tự học và cải thiện năng lực.

III. Cách Sử Dụng Bảng Mẫu KPI Phòng Kinh Doanh

1. Xác Định Mục Tiêu

Trước hết, phải xác định rõ mục tiêu kinh doanh của bạn. Điều này bao gồm doanh số bán hàng dự kiến, mục tiêu về khách hàng mới, và các chỉ tiêu khác.

2. Theo Dõi KPIs

Sử dụng bảng mẫu KPI để theo dõi các chỉ số quan trọng hàng ngày, hàng tuần hoặc hàng tháng. Điều này giúp bạn hiểu rõ hơn về tiến trình đối với mục tiêu kinh doanh.

3. Đánh Giá và Điều Chỉnh

Dựa vào dữ liệu từ KPIs, bạn có thể đánh giá hiệu suất và điều chỉnh chiến lược kinh doanh khi cần thiết. Nếu một KPI không đạt được, hãy xác định nguyên nhân và thực hiện biện pháp cải thiện.

IV. FAQ (Câu Hỏi Thường Gặp)

1. Khi nào nên cập nhật bảng mẫu KPI?

Bạn nên cập nhật bảng mẫu KPI định kỳ, thường là hàng tháng hoặc hàng quý, để theo dõi tiến trình và điều chỉnh chiến lược kịp thời.

2. Làm thế nào để xác định các KPI phù hợp cho phòng kinh doanh của tôi?

Các KPI phải phản ánh mục tiêu kinh doanh và chiến lược của bạn. Hãy xem xét những gì quan trọng đối với doanh nghiệp của bạn và lựa chọn KPIs phù hợp.

3. Làm thế nào để thúc đẩy nhân viên đạt được các KPI?

Hãy tạo điều kiện để nhân viên được đào tạo tốt, cung cấp hỗ trợ, và tạo động lực cho họ thông qua thưởng thức và công nhận công việc tốt.

V. Kết Luận

Bảng mẫu KPI phòng kinh doanh là một công cụ quan trọng để đảm bảo hiệu suất và sự thành công của

Discover 35 bảng mẫu kpi phòng kinh doanh

Tổng Hợp Mẫu Kpi Cho Nhân Viên Bán Hàng Chuẩn Chỉnh, Mới Nhất 2023
Tổng Hợp Mẫu Kpi Cho Nhân Viên Bán Hàng Chuẩn Chỉnh, Mới Nhất 2023
Cập Nhật Form Mẫu Đánh Giá Kpi Đầy Đủ Và Chi Tiết Nhất
Cập Nhật Form Mẫu Đánh Giá Kpi Đầy Đủ Và Chi Tiết Nhất
Tổng Hợp Các Mẫu Kpi Cho Nhân Viên Kinh Doanh Chuyên Nghiệp, Đầy Đủ
Tổng Hợp Các Mẫu Kpi Cho Nhân Viên Kinh Doanh Chuyên Nghiệp, Đầy Đủ
Mẫu Kpi Cho Nhân Viên Kinh Doanh Và Cách Triển Khai Xây Dựng
Mẫu Kpi Cho Nhân Viên Kinh Doanh Và Cách Triển Khai Xây Dựng
Tổng Hợp Các Mẫu Kpi Cho Nhân Viên Kinh Doanh Chuyên Nghiệp, Đầy Đủ
Tổng Hợp Các Mẫu Kpi Cho Nhân Viên Kinh Doanh Chuyên Nghiệp, Đầy Đủ
Mẫu Kpi Cho Nhân Viên Kinh Doanh Doanh Nghiệp Không Nên Bỏ Qua
Mẫu Kpi Cho Nhân Viên Kinh Doanh Doanh Nghiệp Không Nên Bỏ Qua
Xây Dựng Kpi Đơn Giản Bằng Excel Tải Miễn Phí - Wpro - Phần Mềm Quản Lý Bán Hàng, Kho, Công Nợ, Lãi Lỗ, Nhân Viên, ... Phần Mềm Quản Lý Bán
Xây Dựng Kpi Đơn Giản Bằng Excel Tải Miễn Phí – Wpro – Phần Mềm Quản Lý Bán Hàng, Kho, Công Nợ, Lãi Lỗ, Nhân Viên, … Phần Mềm Quản Lý Bán
9 Mẫu Kpi Cho Bộ Phận Kinh Doanh Mới Nhất, Đầy Đủ Nhất
9 Mẫu Kpi Cho Bộ Phận Kinh Doanh Mới Nhất, Đầy Đủ Nhất
Mẫu Kpi Cho Nhân Viên Kinh Doanh Sale Chuẩn Bsc [Tải Biểu Mẫu]
Mẫu Kpi Cho Nhân Viên Kinh Doanh Sale Chuẩn Bsc [Tải Biểu Mẫu]
Top 9 File Mẫu Kpi Excel Mới Nhất Cho Mọi Phòng Ban Doanh Nghiệp
Top 9 File Mẫu Kpi Excel Mới Nhất Cho Mọi Phòng Ban Doanh Nghiệp
Tổng Hợp 9 Mẫu Kpi Excel Mới Nhất Cho Mọi Phòng Ban
Tổng Hợp 9 Mẫu Kpi Excel Mới Nhất Cho Mọi Phòng Ban
Download] 9 Mẫu Kpi Cho Mọi Phòng Ban Doanh Nghiệp Mới Nhất
Download] 9 Mẫu Kpi Cho Mọi Phòng Ban Doanh Nghiệp Mới Nhất
Mẫu Kpi Cho Trưởng Phòng Kinh Doanh Các Doanh Nghiệp Nên Áp Dụng
Mẫu Kpi Cho Trưởng Phòng Kinh Doanh Các Doanh Nghiệp Nên Áp Dụng
File Đánh Giá Kpi Của Vị Trí Kế Toán Vật Tư
File Đánh Giá Kpi Của Vị Trí Kế Toán Vật Tư
Báo Cáo Tổng Hợp Đánh Giá Kpi Bằng Excel Tải Miễn Phí - Wpro - Phần Mềm Quản Lý Bán Hàng, Kho, Công Nợ, Lãi Lỗ, Nhân Viên, ... Phần Mềm Quản
Báo Cáo Tổng Hợp Đánh Giá Kpi Bằng Excel Tải Miễn Phí – Wpro – Phần Mềm Quản Lý Bán Hàng, Kho, Công Nợ, Lãi Lỗ, Nhân Viên, … Phần Mềm Quản
Tài Liệu Bsc_Kpi Phòng Kỹ Thuật
Tài Liệu Bsc_Kpi Phòng Kỹ Thuật
Mẫu Kpi Đánh Giá Vị Trí Kế Toán Thanh Toán
Mẫu Kpi Đánh Giá Vị Trí Kế Toán Thanh Toán
Tổng Hợp 9 Mẫu Kpi Excel Mới Nhất Cho Mọi Phòng Ban
Tổng Hợp 9 Mẫu Kpi Excel Mới Nhất Cho Mọi Phòng Ban
Hướng Dẫn Xây Dựng Kpi Cho Nhân Viên Kỹ Thuật Chuẩn Nhất
Hướng Dẫn Xây Dựng Kpi Cho Nhân Viên Kỹ Thuật Chuẩn Nhất
Cách Xây Dựng Mẫu Kpi Cho Nhân Viên Marketing Chi Tiết Nhất
Cách Xây Dựng Mẫu Kpi Cho Nhân Viên Marketing Chi Tiết Nhất
Xây Dựng Kpi Kế Toán Tổng Hợp Gồm Các Bước Nào Và Tiêu Chí Ra Sao
Xây Dựng Kpi Kế Toán Tổng Hợp Gồm Các Bước Nào Và Tiêu Chí Ra Sao
Mẫu Kpi Cho Bộ Phận Sales, Marketing, Dịch Vụ Chăm Sóc Khách Hàng
Mẫu Kpi Cho Bộ Phận Sales, Marketing, Dịch Vụ Chăm Sóc Khách Hàng
Xây Dựng Kpis Cho Năm Mới
Xây Dựng Kpis Cho Năm Mới
Tài Liệu Bsc_Kpi Phòng Kỹ Thuật
Tài Liệu Bsc_Kpi Phòng Kỹ Thuật
6+ Biểu Mẫu Đánh Giá Nhân Viên Theo Kpi Cho Các Phòng Ban Đầy Đủ, Chi Tiết Nhất 2022
6+ Biểu Mẫu Đánh Giá Nhân Viên Theo Kpi Cho Các Phòng Ban Đầy Đủ, Chi Tiết Nhất 2022
Hướng Dẫn Cách Xây Dựng Chỉ Số Kpi Cho Phòng Kế Toán
Hướng Dẫn Cách Xây Dựng Chỉ Số Kpi Cho Phòng Kế Toán
Download Mẫu Kpi Phòng Hành Chính - Nhân Sự
Download Mẫu Kpi Phòng Hành Chính – Nhân Sự
Mẫu Kpi Cho Bộ Phận Sales, Marketing Và Dịch Vụ Chăm Sóc Khách Hàng | Slimcrm Resources
Mẫu Kpi Cho Bộ Phận Sales, Marketing Và Dịch Vụ Chăm Sóc Khách Hàng | Slimcrm Resources
Download] 9 Mẫu Kpi Cho Mọi Phòng Ban Doanh Nghiệp Mới Nhất
Download] 9 Mẫu Kpi Cho Mọi Phòng Ban Doanh Nghiệp Mới Nhất
Download Mẫu Kpi Cho Nhân Viên Marketing Mới Và Chuẩn Nhất 2023
Download Mẫu Kpi Cho Nhân Viên Marketing Mới Và Chuẩn Nhất 2023
Kpi Là Gì? Cách Xây Dựng Kpi Hiệu Quả | Một Số Kpi Mẫu
Kpi Là Gì? Cách Xây Dựng Kpi Hiệu Quả | Một Số Kpi Mẫu
Chia Sẻ Miễn Phí] File Mẫu Kpi Chuẩn Xác Cho Mọi Phòng Ban!
Chia Sẻ Miễn Phí] File Mẫu Kpi Chuẩn Xác Cho Mọi Phòng Ban!

Categories: Discover 40 Bảng Mẫu Kpi Phòng Kinh Doanh

See more here: rulahome.vn

[Giải đáp] Mẫu bảng tính lương Phòng Kinh Doanh và cách tính KPI cho từng bộ phận
[Giải đáp] Mẫu bảng tính lương Phòng Kinh Doanh và cách tính KPI cho từng bộ phận

Discover 5 Mẫu KPI cho nhân viên Sales

Tổng Hợp Mẫu Kpi Cho Nhân Viên Bán Hàng Chuẩn Chỉnh, Mới Nhất 2023
Tổng Hợp Mẫu Kpi Cho Nhân Viên Bán Hàng Chuẩn Chỉnh, Mới Nhất 2023
Tổng Hợp Mẫu Kpi Cho Nhân Viên Sales - Marketing - Customer Service
Tổng Hợp Mẫu Kpi Cho Nhân Viên Sales – Marketing – Customer Service
Mẫu Kpi Cho Nhân Viên Kinh Doanh Thông Dụng Nhất 2022
Mẫu Kpi Cho Nhân Viên Kinh Doanh Thông Dụng Nhất 2022
Tổng Hợp Các Mẫu Kpi Cho Nhân Viên Kinh Doanh Chuyên Nghiệp, Đầy Đủ
Tổng Hợp Các Mẫu Kpi Cho Nhân Viên Kinh Doanh Chuyên Nghiệp, Đầy Đủ
Cập Nhật Form Mẫu Đánh Giá Kpi Đầy Đủ Và Chi Tiết Nhất
Cập Nhật Form Mẫu Đánh Giá Kpi Đầy Đủ Và Chi Tiết Nhất
Mẫu Kpi Cho Nhân Viên Kinh Doanh Và Cách Triển Khai Xây Dựng
Mẫu Kpi Cho Nhân Viên Kinh Doanh Và Cách Triển Khai Xây Dựng
Mẫu Kpi Cho Nhân Viên Kinh Doanh Doanh Nghiệp Không Nên Bỏ Qua
Mẫu Kpi Cho Nhân Viên Kinh Doanh Doanh Nghiệp Không Nên Bỏ Qua
Tổng Hợp Mẫu Kpi Cho Nhân Viên Bán Hàng Chuẩn Chỉnh, Mới Nhất 2023
Tổng Hợp Mẫu Kpi Cho Nhân Viên Bán Hàng Chuẩn Chỉnh, Mới Nhất 2023
Mẫu Kpi Cho Nhân Viên Kinh Doanh Sale Chuẩn Bsc [Tải Biểu Mẫu]
Mẫu Kpi Cho Nhân Viên Kinh Doanh Sale Chuẩn Bsc [Tải Biểu Mẫu]
5 Chỉ Tiêu Kpi Nhất-Định-Phải-Có Khi Đánh Giá Nhân Viên Kinh Doanh - Testcenter
5 Chỉ Tiêu Kpi Nhất-Định-Phải-Có Khi Đánh Giá Nhân Viên Kinh Doanh – Testcenter
Mẫu Kpi Cho Bộ Phận Sales, Marketing, Dịch Vụ Chăm Sóc Khách Hàng
Mẫu Kpi Cho Bộ Phận Sales, Marketing, Dịch Vụ Chăm Sóc Khách Hàng
Cách Xây Dựng Mẫu Kpi Cho Nhân Viên Kỹ Thuật Đạt Hiệu Quả Cao
Cách Xây Dựng Mẫu Kpi Cho Nhân Viên Kỹ Thuật Đạt Hiệu Quả Cao
Download] 9 Mẫu Kpi Cho Mọi Phòng Ban Doanh Nghiệp Mới Nhất
Download] 9 Mẫu Kpi Cho Mọi Phòng Ban Doanh Nghiệp Mới Nhất
Chia Sẻ Miễn Phí] File Mẫu Kpi Chuẩn Xác Cho Mọi Phòng Ban!
Chia Sẻ Miễn Phí] File Mẫu Kpi Chuẩn Xác Cho Mọi Phòng Ban!
Tổng Hợp Mẫu Kpi Cho Nhân Viên Sales - Marketing - Customer Service
Tổng Hợp Mẫu Kpi Cho Nhân Viên Sales – Marketing – Customer Service
Xây Dựng Kpi Đơn Giản Bằng Excel Tải Miễn Phí - Wpro - Phần Mềm Quản Lý Bán Hàng, Kho, Công Nợ, Lãi Lỗ, Nhân Viên, ... Phần Mềm Quản Lý Bán
Xây Dựng Kpi Đơn Giản Bằng Excel Tải Miễn Phí – Wpro – Phần Mềm Quản Lý Bán Hàng, Kho, Công Nợ, Lãi Lỗ, Nhân Viên, … Phần Mềm Quản Lý Bán
Cách Xây Dựng Kpi Cho Nhân Viên Kinh Doanh Chuẩn Nhất
Cách Xây Dựng Kpi Cho Nhân Viên Kinh Doanh Chuẩn Nhất
Mẫu Kpi Cho Nhân Viên Kinh Doanh Doanh Nghiệp Không Nên Bỏ Qua
Mẫu Kpi Cho Nhân Viên Kinh Doanh Doanh Nghiệp Không Nên Bỏ Qua
5 Bước Cơ Bản Thiết Lập Mẫu Kpi Cho Nhân Viên Sales Hiệu Quả
5 Bước Cơ Bản Thiết Lập Mẫu Kpi Cho Nhân Viên Sales Hiệu Quả
Mẫu] Chính Sách Tính Lương & Kpi Cho Nhân Viên Bán Hàng (Sale) - 100% Giữ Chân Được Đội Sale Thiện Chiến
Mẫu] Chính Sách Tính Lương & Kpi Cho Nhân Viên Bán Hàng (Sale) – 100% Giữ Chân Được Đội Sale Thiện Chiến
Báo Cáo Tổng Hợp Đánh Giá Kpi Bằng Excel Tải Miễn Phí - Wpro - Phần Mềm Quản Lý Bán Hàng, Kho, Công Nợ, Lãi Lỗ, Nhân Viên, ... Phần Mềm Quản
Báo Cáo Tổng Hợp Đánh Giá Kpi Bằng Excel Tải Miễn Phí – Wpro – Phần Mềm Quản Lý Bán Hàng, Kho, Công Nợ, Lãi Lỗ, Nhân Viên, … Phần Mềm Quản
Xây Dựng Kpis Cho Năm Mới
Xây Dựng Kpis Cho Năm Mới
Tài Liệu Bsc_Kpi Phòng Kỹ Thuật
Tài Liệu Bsc_Kpi Phòng Kỹ Thuật
Mẫu Kpi Cho Bộ Phận Kinh Doanh - Những Chỉ Số Kpi Quan Trọng Đối Với Bộ Phận Kinh Doanh
Mẫu Kpi Cho Bộ Phận Kinh Doanh – Những Chỉ Số Kpi Quan Trọng Đối Với Bộ Phận Kinh Doanh
File Đánh Giá Kpi Của Vị Trí Kế Toán Vật Tư
File Đánh Giá Kpi Của Vị Trí Kế Toán Vật Tư
Kpi Là Gì? Cách Xây Dựng Kpi Cho Nhân Viên Công Ty Rất Quan Trọng
Kpi Là Gì? Cách Xây Dựng Kpi Cho Nhân Viên Công Ty Rất Quan Trọng
Mẫu Kpi Cho Bộ Phận Sales, Marketing, Dịch Vụ Chăm Sóc Khách Hàng
Mẫu Kpi Cho Bộ Phận Sales, Marketing, Dịch Vụ Chăm Sóc Khách Hàng
Tổng Hợp Mẫu Kpi Cho Nhân Viên Sales - Marketing - Customer Service
Tổng Hợp Mẫu Kpi Cho Nhân Viên Sales – Marketing – Customer Service
Cách Xây Dựng Mẫu Kpi Cho Nhân Viên Marketing Chi Tiết Nhất
Cách Xây Dựng Mẫu Kpi Cho Nhân Viên Marketing Chi Tiết Nhất

Learn more about the topic bảng mẫu kpi phòng kinh doanh.

See more: https://rulahome.vn/tin-noi-that

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *